Om Svenska Skolan i Sydney

bullet imagebullet image

Svenska Skolan i Sydney Inc. (SSiS) erbjuder kompletterande undervisning i svenska för elever i åldern 6-18 år. Skolans syfte är att upprätthålla och utvecka den svenska kulturen, traditionerna och det svenska språket barnen pratar i hemmet. De svenska traditionerna är viktiga för oss likväl att undervisa det svenska språket. Vi strävar efter att fostra den svenska kulturen och fira de stora högtiderna som påsk, lucia och jul. Detta gör vi genom sång, dans, lekar och svensk mat.

Vi är inte en heltidsskola men erbjuder undervisning 2 timmar  i veckan  på olika ställen i Sydney med omnejd. Alla lektioner är på svenska och hålls i små grupper efter skolan eller på helgerna. Grundskoleklasser hålls på flera Public Schools (PS) i Sydney.  

SSiS erbjuder även IT-klasser (undervisning online). Denna undervisning bedrivs på kvällstid .

När eleven går i Y10 eller Y11 kan de läsa svenska som ett HSC-ämne. Vår populära HSC-grupp träffas 2.5 timmar varje lördag inne i city.

Med alla dessa grupper hoppas skolan kunna erbjuda en grupp som passar just ditt barn.

Grupper

KINDY - YEAR 7

Svenska Skolan i Sydney Inc. (SSiS) erbjuder kompletterande undervisning i svenska för elever i åldern 6-18 år. Skolans syfte är att upprätthålla och utveckla den svenska barnen pratar i hemmet. Vi är inte en heltidsskola men erbjuder undervisning 2h i veckan på flera olika Public Schools (PS) i Sydney med omnejd. Alla lektioner är på svenska och hålls i små grupper efter skolan eller på helgerna. I skolan lär vi oss om Sverige, det svenska språket och svensk kultur. Vi erbjuder våra elever en chans att uppleva svenska traditioner året runt. Våra grupper arbetar tematiskt så barnen får ett nytt tema att jobba kring varje termin.

Högstadiegrupp

När eleven går i Y8 kan de gå i en av våra högstadiegrupper. Dessa grupper är en bra förberedelse för de elever som har tänkt att

läsa svenska som ett HSC ämne. Det är även ett utmärkt tillfälle att träffa andra svenska barn i samma ålder.

ONLINEUNDERVISNING

SSiS erbjuder även IT-klasser (undervisning online). Denna undervisning bedrivs på kvällstid 1h i veckan. Gruppen är för de elever som inte kan ta sig till face-to-face undervisningen av olika anledningar. För att kunna delta i onlinegruppen måste eleven ha: 

  • ett fungerande internet (som klarar av att streama ljud, filmer, youtube mm utan fördröjning)

  • dator med svenskt tangentbord

  • mikrofon (och webcam)

  • ett Skype-konto

HSC

Svenska Skolan i Sydney har också ett mycket populärt HSC program. När eleverna går i Y10 eller Y11 kan de läsa svenska som ett HSC ämne. Undervisningen hålls en gång i veckan, på lördagar inne i city och kompletteras med onlinelektioner och hemstudier. HSC undervisningen börjar i augusti termin 3 och fortsätter sedan 5 terminer framåt. Eleverna sitter sina sista HSC prov i oktober året efter de börjat kursen.

HISTORIA

Svenska Skolan i Sydney grundades 1978 i ett skede då det plötsligt uppstod en våg av intresse för mulitkulturalism i många länder. Svenska Utlandsskolors Förening, SUF, grundades 1975, NSW Community Language Schools 1978.

Skolan började med ett 30-tal barn på två undervisningsställen, ett i södra Sydney och ett i norra. Flertalet barn, speciellt på norra sidan, var barn till utskickade representanter för svenska företag men med åren har det blivit allt färre barn av den kategorin.

Skolan utvecklades snabbt och allt fler platser öppnades till att idag omfatta ett elevantal på ca 140 elever. Förutom undervisningen i smågrupper anordnas också för skolan gemensamma avslutningar/ Luciafester, årliga familjeläger över en helg, utflykteroch temadagar eftersom det är viktigt att känna att vi är del av en större enhet än bara vår egen lilla undervisningsgrupp.

Skolans barn har representerat skolan vid många tillfällen, oftast som flaggviftande supportrar eller som välsjungande kör. Som relativt nystartad skola ombads vi att arrangera ett TV-program på SBS med ett svenskt Luciatåg. Flera gånger har barnen deltagit i det svenska radioprogrammet på SBS och t.o.m. stått för hela programmet. Framför allt minns vi förstås skolans medverkan vid alla kungabesöken vi haft i Sydney. Första gången var i norra foajén på Operahuset, då kung Carl XVI Gustaf var här 1982 med prinsessan Christina och skolans barn överräckte en fantastisk karta som de gjort av Australien som gåva till den då unga kronprinsessan Victoria.

Till Victoria och Daniels bröllop skrev och målade barnen återigen gratulationskort, som skickades i fin inramning till brud och brudgum.

Skolan har under årens lopp haft förmånen att ha många entusiaster i vår skara, och alla har, var och en på sitt sätt, bidragit till att göra vår skola till vad den är idag.

Vi har fantastiska och engagerade lärare, flera som varit med nästan från början, lojala föräldrar som skjutsar sina barn tusentals mil om vi lägger ihop dem och en aktiv styrelse som gör ett enormt arbete för att hålla ihop skolans administrativa del.

2009 tilldelades skolan Swedish Business in Australia Award för "Great Long Term Success" så vi kan nu med tillförsikt se fram emot en fortsatt framgångsrik skola.

 

STYRELSEN

The Swedish School in Sydney Inc. (SSiS) är en 'Incorporated Association' och en 'Non-Profit Organisation' som består av medlemmar och en styrelse. Skolans styrelse utgörs av en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, huvudlärare, en council, samt en föräldrarepresentanter från respektive undervisningsgrupp.

Skolans föräldrarepresentanter är en mycket viktig del av skolans styrelse. De förväntas hålla sig uppdaterade med sina respektive gruppers behov/önskemål, vara dess språkrör samt närvara och vara med för att fatta beslut vid styrelsemöten.

Beslut angående skolans framtid, regler och drift fattas genom omröstning på styrelsemöten (4 gånger per år). På årsmötet avgår hela styrelsen och en ny styrelse röstas in. För att kunna rösta på ett styrelsemöte (endast invald styrelse) eller på årsmöte (alla medlemmar är hjärtligt välkomna) krävs att man är medlem. Detta sker automatiskt vid betalning av skolans terminsavgift. Om man som utomstående önskar vara medlem i skolan krävs en skriftlig ansökan till styrelsen.

Om en medlem önskar få något framfört/diskuterat på ett styrelsemöte bör man kontakta antingen sin föräldrarepresentant eller ringa/skicka ett email till ordförande och/eller sekreterare minst tre veckor innan kommande möte. På så sätt hinner frågan undersökas, diskuteras och därmed kunna presenteras, diskuteras och beslutas om på kommande styrelsemöte.

 

Styrelsen 2018-2019:

 

Ordförande: Linda Kristensson

Vice Ordförande: Camilla Jennings

Kassör: Carin Rollo

Sekreterare: Annika Nyström

Lärarkoordinator: Malin Nordström

Admin Officer: Madelene Watkins

Council: Marianne Eckerström-Fancelli, Patricia Conway

Föräldrarepresentanter för de olika undervisningsgrupperna.